Mitä Lukuinto on?

 

Lukuinto-koulu ja -kirjasto -pilottiparit ovat Lukuinto-ohjelman aikana etsineet ja kehittäneet sekä testanneet lasten ja nuorten lukemista monipuolistavia menetelmiä lukumotivaation kasvattamiseksi. Lukuinto-toiminta on johtanut lukemisen lisääntymiseen, lukutaidon ja -valmiuksien parantumiseen ja monipuolistumiseen sekä monilukutaidon kehittymiseen ja sen merkityksen korostumiseen. Lisäksi Lukuinto-pilottikoulujen oppilaat kokevat inhimillisen pääoman ja yhteisöllisen oppimisen kannalta merkityksellisten ryhmätyötaitojensa kehittyneen (Ikonen & Kurttila-Matero, 2014).

 

KOULUILLE, KIRJASTOILLE, kodeille ja KUNNILLE

Lukuinto-pilottiparien testaamista ja kehittämistä menetelmistä koostetut Lukuinto-ideapankki ja Lukuinto-opas ovat suunnattu kouluille ja esiopetukseen, kirjastoille, kodeille sekä kunnille: opettajille, varhaiskasvatuksen edustajille ja rehtoreille, kirjastoammattilaisille ja -johtajille, perheille sekä opetus-, sivistys- ja kulttuurijohtajille. Esitettyjen toimintatapojen ja -mallien avulla voidaan lisätä lukumotivaatiota ja monilukutaitoa sekä edistää koulun ja kirjaston yhteistyötä osana opetus- ja toimintasuunnitelmia.

 

Parasta = Nappaa ja paranna

Pilotten testaamissa menetelmissä perinteiset työtavat yhdistyvät aivan uusiin, usein Lukuinto-koulutuksissa ideoituihin toimintatapoihin. Pilotit ovat toimineet parastamisen periaatteella eli nappaamalla ja kehittämällä eteenpäin jo olemassa olevia ideoita. Kukin koulu ja kirjasto on parastanut omaan koulu- ja kirjastokonseptiinsa soveltuvia toimintatapoja omien resurssien ja valmiuksien pohjalta.

Lukuinto-toiminnassa syntyneet menetelmät koostuvat sekä kuukausia kestävistä projekteista että näppäristä ideoista, jotka on helppo ottaa osaksi koulun ja kirjaston toimintakulttuuria. Lukuinto-ideapankissa ja Lukuinto-oppaassa tarjotut toimintatavat on tarkoitettu edelleen kehitettäviksi palvelemaan erilaisia kouluja ja kirjastoja, perheitä, lapsia ja nuoria yksilöidysti ja tilannekohtaisesti. Ideoita parastamalla kirjastoammattilaiset ja opettajat voivat tarjota lapsille ja nuorille lisää vaihtoehtoisia tapoja näyttää osaamistaan ja innostua oppimisesta.

Tutustu ja tulosta Lukuinto-opas, -esitteet ja -julisteet käyttöösi!