Buorideamit Lohkanmiella-skuvlemiidda

 

Skuvlla ja girjeráju ámmátlaččat oktasašbargobárran leat ossálastán eara bealde Suoma ordnejuvvon nuvttá Lohkanmiella-skuvlemiidda. Skuvlemiin lea dávjá maiddái álggahuvvon ja nannejuvvon oktasašbarggu hámit. Alladássásaš skuvlemiin leat gullan áigeguovdilis ja movttiidahtti áššedovdisáhkavuoruid. Bargobájiin lea buoriduvvon (su. parastaa) = dohppejun ja buoriduvvon konkrehtalaš ideat iežas girjeradjui ja skuvlii heivvolažžan. Skuvlemat lágiduvvojedje oktasašbarggus guovlohálddahusvirgedoaimmahagaiguin. Maiddái báikkálaš ja riikkadási media lea aktiivalaččat čuvvon Lohkanmiella-barggu eara bealde Suoma, ja suopmelašmánáid ja –nuoraid lohkama dilli oidnojuvvo dehalaš hálestanfáddán.

Temájagi suodjaleaddji lea dásseválddi presideanta Sauli Niinistö. Lohkanmiella-sáttaolbmot Siri Kolu, Aleksi Delikouras ja Agneta Möller-Salmela gallededje Lohkanmiella-temájagi skuvllain ja girjerájuin- maiddái virtuálalaččat. Sierragirjerádjovirgeolmmoš Möller-Salmela movttiidahtti blogga sáhttá čuovvut ruoŧagillii Lohkanmiella fierbmesiidduin.  Lohkanmiella -geahččaleaddjiid testen ja buvttadan ideat skuvllaid ja girjerájuid oktasašbarggu várás sihke ruoktut gávdnojit Lohkanmiella fierbmesiidduin.