Lukuinto-yhteistyökumppanit

 

Lukemiskulttuuri rakentuu koulun ja kirjaston sekä perheiden ohella muista yhteistyökumppaneista, kuten sosiaali- ja kulttuurialan toimijoista. Lukuinto-ohjelman aikana suunniteltiin ja toteutettiin mm. koulutuksia ja kampanjoita yhdessä keskeisten lukutaitoja edistävien kumppaneiden kanssa. Lukuinto-ohjelman yhteistyökumppaneita ovat olleet pilotointiin osallistuneiden 30 koulu-kirjasto-parin lisäksi muun muassa

 

Manner-Suomen aluehallintovirastot
Opetushallitus
Yliopistot ja yliopistojen normaalikoulut
Lukukeskus - Läscentrum
Lastenkirjainstituutti
Kirjastot.fi

Celia-kirjasto
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, KAVI

Finlands svenska författareförening
Mediakasvatusseura
Mediakasvatuskeskus Metka ry
Pelastakaa lapset ry
Mannerheimin lastensuojeluliitto, MLL
Kirjavinkkariyhdistys
Taikalamppu-verkosto
Finnish Reading Association, FinRA
Finnish Literature Exchange, FILI

Den finlandsvenska läsambassadören
Sanomalehtien liitto
Valtakunnallinen ja paikallinen media, mm. YLE
Opettajajärjestöt
Kirjastoseurat
Suomen Vanhempainliitto
Kustannusyhdistys

Förbundet Hem och skola
Kirjavinkkariyhdistys
Elinet-suomalainen lukutaitoverkosto
Pelastakaa lapset ry
Suomen tietokirjailijat ry