Koulutusmalli

Lukuinto-ohjelman pilotointihaun yhteydessä kysyttiin opettajien ja kirjastoammattilaisten koulutustarpeita ja -toiveita. Näiden pohjalta suunniteltiin ensimmäiset pilottikoulutukset yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa. Kustakin koulutuksesta kerättiin sekä koulutettavien että kouluttajien palautteita, joiden avulla koulutuksia voitiin kehittää edelleen. 

 

KOULUTUSMALLI

Pilottikoulutusten palautteiden perusteella kehitettiin koulutusmalli, jota käytettiin teemavuoden koulutuksissa. Koulutuspäivien sisällöllisiksi teemoiksi valikoituivat sekä pilottihakemusten että pilotoijien antamien koulutuspalautteiden perusteella seuraavat aihealueet:

1. Kirjallisuus ja lukeminen – lukemaan innostaminen
2. Media- ja informaatiolukutaito
3. Tuottaminen – luova kirjoittaminen, yhteisöllinen kirjoittaminen, tarinallisuus, trailerit, draama
4. Teknologioiden hyödyntäminen oppimisessa – erilaisten ohjelmien käyttö yhteisöllisessä tuottamisessa
5. Eri lukijaryhmät
6. Koulun ja kirjaston yhteistyö
7. Oppimisympäristöt

Hyödynnä Ideapankin Lukuinto-koulutusmateriaalit.

 

ONNISTUNUT KOULUTUS

Onnistuneen koulutuksen ominaispiirteiksi nousivat seuraavat tekijät:

  • kaksipäiväisyys tarjoaa tilaisuuden keskittyä opiskeluun ja verkostoitua kollegojen kanssa
  • työpajatyöskentely antaa mahdollisuuden oppia uusia toimintatapoja ja verkostoitua yhteisen kiinnostuksen kautta
  • teoreettinen anti arvostettujen asiantuntijoiden luennoista merkittävä
  • pilottikouluttajien vertaistuki oman projektinsa esittelyssä tai työpajojen ohjaamisessa tärkeä

Koulun ja kirjaston edustajat osallistuivat työparina tai tiiminä koulutuspäiviin, mikä oli erinomainen ratkaisu Lukuinto-toiminnan suunnittelun ja yhteistyön edistämisen kannalta. Koulutuspäiviin sisällytetty yhteinen suunnitteluaika koettiin onnistuneeksi. Koulutuspäivillä aloitettua suunnittelua oli helppo jatkaa työpaikkojen Lukuinto-tiimeissä.

Tutustu Lukuinto-koulutusmalliin.