Matkalla motivaatioon

 

LUKUTAIDON KÄRKIMAA KAIPAA MOTIVOINTIA JA TASA-ARVOA OSAAMISEEN

Lukuinto-ohjelman perustamisen taustalla on PISA-tutkimusten herättämä huoli suomalaislasten ja -nuorten lukutaidosta ja -motivaatiosta. Suomi on lukutaidon kärkeä kansainvälisissä oppimista ja asenteita mittaavissa PISA- ja PIRLS-tutkimuksissa. Neljäsluokkalaisia koskeva PIRLS-tutkimus paljastaa kuitenkin ristiriidan: Vaikka suomalaiset ovat lukutaidossa – Hongkongin, Venäjän ja Singaporen rinnalla – maailman huipulla, lukemisen ja oppimisen ilo on pohjalukemissa. Suomalaisten 10-vuotiaiden lukumotivaatio on kansainvälisessä vertailussa toiseksi matalin.


PISA-tutkimuksessa kysytään 15-vuotiaiden kiinnostusta lukemiseen. Vuonna 2000 suomalaisnuorten kiinnostus oli positiivista, mutta vuonna 2009 se oli selvästi romahtanut: PISA-maiden keskinäisessä vertailussa käy ilmi, että Suomen 9.-luokkalaisisista omaksi ilokseen lukevien määrä laski enemmän kuin missään muussa maassa. Huolestuttavaa on myös kasvava ero tyttöjen ja poikien välillä: Lukutaitoerot ovat suuremmat kuin muissa OECD-maassa. Pojista joka kahdeksas kuuluu heikkoihin lukijoihin. PISA 2012 –tutkimuksen mukaan 9. luokalla tytöt ovat puolitoista vuotta poikia edellä lukutaidossa. (Kupari & Välijärvi 2012. Lukukeskus 2015.)