Lukuinto-ohjelma

Lukuinto on opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallinen, kolmivuotinen (2012–2015) Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan (informaatiotutkimus) ja kasvatustieteiden tiedekunnan toteuttama ohjelma. Ohjelmassa on ollut mukana pilottikouluja ja -kirjastoja 30 paikkakunnalta eri puolilta Suomea, noin 15 000 iältään 6–16-vuotiasta oppilasta, satoja opettajia ja kirjastoammattlaisia sekä perheiden ja yhteistyökumppanien suuri joukko. Lukuinto-pilottipareista kuusi on ruotsin- ja kaksi saamenkielisiä. Pilotoijat valittiin yli sadasta hakijasta.

 

Lukuinto-koulu ja -kirjasto -pilottiparit ovat etsineet, kehittäneet ja testanneet lasten ja nuorten lukemista monipuolistavia ja innostavia menetelmiä sekä ideoita lukumotivaation kasvattamiseksi. Menetelmien käyttö on johtanut pilottipaikkakunnilla lukemisen lisääntymiseen, lukutaidon ja -valmiuksien parantumiseen ja monipuolistumiseen sekä monilukutaidon kehittymiseen ja sen merkityksen korostumiseen. Lisäksi Lukuinto-pilottikoulujen oppilaille suunnatussa kyselyssä lähes 60 prosenttia [456/780] vastanneista kertoo oppineensa eniten inhimillisen pääoman ja yhteisöllisen oppimisen kannalta merkityksellisiä ryhmätyötaitoja. (Ikonen & Kurttila-Matero, 2014).