Läslust-skol- och bibliotekspar

Med i Läslust-arbetet är 30 skol- och bibliotekspar från olika delar av Finland. Av dessa är sex svenskspråkiga och två samiska. 15000 elever är delaktiga i programmet, tiotals lärare och bibliotekarier samt en stor grupp samarbetsparter och familjer.

Se Läslust-affischerna!